· hugo

hugoでの画像の配置方法

サイトに公開されている画像の配置

tiny arrow

![tiny arrow](https://sourceforge.net/images/icon_linux.gif "tiny arrow")

staticフォルダにある画像の配置

staticフォルダに配置された画像は、自動でpublicフォルダにコピーされます。

database

![database](/img/database.png "database")
  • LinkedIn
  • Tumblr
  • Reddit
  • Google+
  • Pinterest
  • Pocket